Mogelijkheden

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kate has a special way of telling a story that draws you in and connects with you on a level that is raw and unfiltered.
https://psy-balance.be/wp-content/uploads/2022/02/testimonials_dark.png
Kate is an amazing counselor and takes the time to respond thoughtfully to your needs. I appreciate her so much.
Amazing kind hearted person. Really cares about who the client is and what their lifestyle is and how to improve it.
https://psy-balance.be/wp-content/uploads/2022/02/testimonials_dark_03.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
In je jonge leven wordt de basis gelegd voor het leren omgaan met jezelf en anderen

Met moeilijke emoties leren omgaan is een uitdaging waar vele kinderen en jongeren het moeilijk mee hebben.  Een therapeut kan helpen in het aanpakken van de problemen die als jongere op je pad komen.

Psychotherapie bij kinderen en jongeren is het proces waarbij een kind samen met de therapeut (en de ouders) emotionele, gedrags- en/of interpersoonlijke problemen probeert te verwerken.

De methodes om bepaalde veranderingen teweeg te brengen verschillen van deze bij volwassenen. Kinderen zijn (afhankelijk van hun leeftijd) minder verbaal ingesteld. Daarom wordt er gewerkt met verschillende communicatievormen: individueel gesprek en de bijhorende observaties, spel, tekenen, knutselen,… Op deze manier kunnen kinderen hun diepere gevoelens en gedachten weergeven.

Een behandeling kan bestaan uit een individuele begeleiding van het kind, ouder- en/of gezinsbegeleiding. Kinderen groeien op in een sociale context, waardoor het engagement van de ouders en heel het gezin van essentieel belang is om de samenwerking succesvol te laten verlopen. Het verkrijgen van informatie die nodig is om de klachten en symptomen van het kind te begrijpen (diagnostiek) wijkt enigszins af van de volwassenpsychologie. Dit komt omdat vaak meerdere informatiebronnen nodig zijn dan het kind of de jongere zelf (bijvoorbeeld de ouders), de ontwikkelingsfase van het kind specifieke eisen stelt en omdat een kind of jongere zelden zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken.

Methodes van therapie zijn zeer variërend. Binnen de psychotherapie zijn er 4 hoofdstromingen:

Een indirecte methode om verandering bij kinderen teweeg te brengen is het ondersteunen van volwassenen in hun rol als ouders. Als ouders hun eigen krachten (her)ontdekken kunnen ze een rolmodel zijn voor hun kind. Lees meer bij ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning.

Hier komt een toffe quote!
https://psy-balance.be/wp-content/uploads/2022/02/signature.png