Emotion Focused Therapie

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kate has a special way of telling a story that draws you in and connects with you on a level that is raw and unfiltered.
https://psy-balance.be/wp-content/uploads/2022/02/testimonials_dark.png
Kate is an amazing counselor and takes the time to respond thoughtfully to your needs. I appreciate her so much.
Amazing kind hearted person. Really cares about who the client is and what their lifestyle is and how to improve it.
https://psy-balance.be/wp-content/uploads/2022/02/testimonials_dark_03.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Emotion focused therapy, of kortweg EFT, richt zich op het aanbrengen van veranderingen in emoties door emoties. Deze therapievorm vertrekt dan ook vanuit het idee dat emoties flexibel zijn en streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding. Het EFT model verbindt drie perspectieven: het experiëntiële/intrapsychische, het systemische en de gehechtheidstheorie. EFT is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief (evidence based).

Emoties zijn de drijvende kracht van ons bestaan. Hetgeen waaruit alles vertrekt. Vastgelopen patronen kunnen worden aangepast en worden omgebogen tot positieve reacties. Een EFT therapeut kijkt dan ook verder dan enkel de klacht, hij/zij werkt met de hele persoon. Het is een cliëntvriendelijke therapie waarbij de therapeut creatief en inventief aan het werk gaat.

Emoties worden bij EFT therapie gezien als de sleutel tot verandering. Samen met je therapeut werk je rond het uiten, begrijpen en herstructureren van je emoties. De volledige behandeling wordt afgestemd op jouw maat. Zo kan EFT onder andere worden ingezet bij neerslachtige gevoelens, psychotrauma, angst, identiteitsproblemen en hechtingsstoornissen.

Ben jij eerder rationeel ingesteld? Dan kan EFT jou helpen om je emoties net meer te omarmen en je emotionele kant meer te ontwikkelen. Je leert emoties toe te staan. Ben je heel gevoelsmatig ingesteld? Dan kan EFT jou helpen om je emoties beter te reguleren.

Het doel van EFT

De EFT therapeut zorgt voor een aangename en gestructureerde gespreksstijl waarbij emoties en onderliggende behoeften op een veilige manier geuit kunnen worden.

Het doel van emotion focused therapy is:

  • Het bewustzijn van de eigen hechtingemoties beter begrijpen
  • Deze emoties beter leren reguleren
  • Betekenis geven aan de eigen emoties en behoeften
  • Je emoties beter leren communiceren
  • Begrip en steun in relaties ontwikkelen
  • Respectvolle relaties ontwikkelen
  • Een hogere emotionele intelligentie
Hoe verloopt emotion focused therapy?

De therapiesessies zijn erop gericht om jou te helpen om je bewust te worden van je emoties. Emoties kunnen in deze hedendaagse wereld snel aan ons voorbij vliegen, bewust of onbewust. Ook kan het zijn dat er een angst bij komt kijken om ruimte te geven aan deze emoties. In de therapiesessies leer je je emoties te verwelkomen, toe te staan en deze te labelen. Het is niet altijd even makkelijk om emoties duidelijk en gedetailleerd te beschrijven, daarom wordt daar tijdens de therapie hard aan gewerkt. Het doel is om je bewustzijn van de verschillende lagen van je emotionele ervaringen te vergroten.

Er bestaat hier geen vast stappenplan voor. Per sessie zal er gekeken worden waar de nadruk op gelegd zal worden. Het kan zijn dat de nadruk gaat liggen op de stabilisatie van je emoties. Dit komt eigenlijk neer op het vertellen van je verhaal. Op een veilige manier zal er naar de pijn gekeken worden en zal er naar je worden geluisterd. Jij mag er zijn. Daarnaast is het belangrijk om de hechting te herstructureren. Dit kan zijn met zichzelf, met een ander die in de sessie aanwezig is of met een ander die denkbeeldig deelneemt. Relaties en haar interacties zullen onder de loep gelegd worden. Uiteindelijk is het van belang om handvatten te integreren voor een verdere toekomst, zodat het gevoel van “vast te zitten” kan verdwijnen.

Dankzij EFT verbeter je je vermogen om emoties te reguleren en ben je beter in staat om onbehulpzame emoties te transformeren.

EFT: voor wie?
EFT bij relatietherapie en gezinstherapie

Zeker voor relaties is emotion focused therapy heel waardevol. De warme en persoonlijke gesprekssfeer kan zorgen voor meer positieve emoties.

Door de eigen emoties beter te leren kennen en reguleren, wordt het makkelijker om destructieve patronen in de relatie te doorbreken. Dit opent bij relatietherapie de deur naar een hernieuwde romantische band met je partner en wakkert opnieuw de verbondenheid die jullie voor elkaar voelen aan.

Daarnaast zorgt EFT ook voor onderlinge verbondenheid binnen een gezin. De stem van elk gezinslid wordt gehoord waardoor alles bespreekbaar wordt en iedereen serieus wordt genomen. Tijdens de gezinstherapie mag alles gezegd worden en kunnen opgekropte gevoelens onder woorden worden gebracht. Zeker bij scheiding en nieuw samengestelde gezinnen zorgt emotion focused therapy voor een persoonlijke groei van de gezinsleden.

EFT bij individuele therapie

Maar ook voor jezelf kan emotion focused therapy heel nuttig zijn. De aanpak verloopt in grote lijnen hetzelfde. Alleen focus je bij individuele therapie meer op je zelfbewustzijn en het aanvaarden van kwetsbare gevoelens en de diepere betekenis van je emoties. Hoe zijn je emoties verbonden met je levenscontext en onderliggende behoeften?