bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Info

Mijn naam is Jessica Struyfs, erkend klinisch psychologe en gedragstherapeute. Ik werk voornamelijk met (jong)volwassenen tussen de 16 en 65 jaar.

Mijn voornaamste expertise ligt binnen het mentaal welzijn op de werkvloer. Zo begeleid ik o.a. mensen die kampen met chronische stressklachten, ondersteun ik leidinggevenden in hoe ze hun medewerkers op de werkvloer kunnen ondersteunen in het kader van mentaal welzijn, denk ik mee op beleidsmatig niveau binnen organisaties, ondersteun ik medewerkers, leidinggevenden én organisaties in hun re-integratietrajecten en vang ik teams op die kampen met chronische stress of teams die iets schokkend hebben ervaren.

Als doel wil ik graag een kwaliteitsvolle begeleiding bieden. Hierbij gebruik ik wetenschappelijk onderbouwde behandeltechnieken met tools vanuit de (cognitieve) gedragstherapie, een bewezen effectieve aanpak waarbij we je emoties, gedachten en gedrag verkennen en nagaan hoe deze elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt op een evidence-based manier: handelen dat gebaseerd is op de best beschikbare wetenschappelijke informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van een methodiek of aanpak.

Waar mogelijk maak ik gebruik van kortdurende interventies waarbij mensen ook zelf actief aan de slag gaan met hun proces. Hiervoor gebruik ik vaak registratie-opdrachten en oefeningen waarmee je tussen sessies door aan de slag kan. In onderling overleg stellen we een gepersonaliseerd plan van aanpak op en bekijken we regelmatig de evolutie en de richting die we verder nemen.

Ik werk graag op een laagdrempelige manier. Tijdens de sessie wil ik veiligheid bieden en ruimte geven om je verhaal te brengen. Dit in combinatie met een actiegerichte ingesteldheid zodat jij tools krijgt om tot de gewenste verandering te komen.

Ik werk op maandag en vrijdag.

https://psy-balance.be/wp-content/uploads/2022/09/jessicastruyfs-320x320.jpeg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ervaring

Sinds 2014 werk ik op zelfstandig basis in de klinische praktijk en heb ik heel wat ervaring opgebouwd in verschillende groepspraktijken met diverse klachten en problematieken. In 2022 ben ik mijn eigen praktijk opgestart.

Naast mijn praktijk vang ik ook slachtoffers op van schokkende gebeurtenissen tijdens de acute (ramp)fase, waarbij ik insta voor de eerste psychosociale opvang van mensen die getroffenen zijn door collectieve noodsituaties, zoals aanslagen, natuurrampen, ongevallen,…

Daarnaast werk ik momenteel bij The Human Link, een expertisecentrum in acute en chronische stressklachten (zoals burn-out) en angstproblematieken. Daar begeleid ik mensen die kampen met stress- of burn-outklachten en/of angstklachten en zorg ik mee voor de kennismakingsgesprekken om zo een geschikt begeleidingstraject mee uit te stippelen. Ik coach eveneens werknemers, teams en hun organisatie in hun re-integratie om terug aan de slag te gaan na ziekte.

Mijn kennis met betrekking tot deze thema’s neem ik ook mee in de vormingen die ik binnen verschillende bedrijfscontexten geef aan leidinggevenden en medewerkers over chronische stress en burnout, preventie van welzijn en het versterken van veerkracht. Verder verzorg ik ook opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen en geef vormingen hierrond. Cliënten kunnen bij mij terecht in begeleiding van verlieservaring of verwerking van belastende ervaringen.

Expertise:

 • Stressgerelateerde klachten & burn-out (overspanning, piekeren, perfectionisme, grenzen stellen, zelfzorg, onzekerheid en assertiviteit…) of preventie ervan
 • Acute stressklachten en traumaverwerking (opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen, trauma na eenmalige gebeurtenis, verlieservaring, verwerking van belastende ervaringen,…)
 • Angst (paniek, faalangst, sociale angst, fobie, gegeneraliseerde angst, dwangklachten, ongewenste storende gedachten, smetvrees, noodzakelijke handelingen…)

Andere hulpvragen:

 • Rouw- en verliesverwerking
 • Assertiviteitsproblemen
 • Negatief zelfbeeld, onzekerheid
 • Emotionele klachten
 • Slaapproblemen
 • Identiteitsvragen, niet goed in je vel zitten, (gevoel vast te lopen, moeilijke levensfase, impact op zelfbeeld,…)
 • Persoonlijke groei
 • ….
Go with the choice that scares you the most, because that’s the one that is going to help you grow
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Opleiding en erkenning

Om een kwaliteitsvolle aanpak na te streven, volg ik regelmatig bijscholing om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen.

Opleiding

 • Master in Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL, 2013)
 • PEV Gedragstherapie (KUL, 2019)
 • PEV Psychodiagnostiek volwassenen (KUL, 2023)
 • Opleiding Burn-out voor psychologen, (The Human Link)
 • Opleiding ACT (Act-Academie)

Erkenning

 • Visumnummer: 263880
 • Inschrijvingsnummer psychologencommissie: 902113051
 • Erkend door Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Erkend door Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
Hier komt een toffe quote!